Marker

Marker to inaczej osoba, która kryje rzucającego.

Rolą markera jest niedopuszczenie do udanego podania lub przynajmniej utrudnienie tej czynności. Tylko jedna osoba może kryć rzucającego, więc w danej chwili marker może być tylko jeden, chociaż może się on dowolnie zmieniać.

W czasie krycia marker blokuje swoim ciałem przestrzeń w pobliżu rzucającego i odlicza czas jaki jest on w posiadaniu dysku (liczy).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License