Ćwiczenia W Trójce

Rzucanie w trójce

Zawodnicy dzielą się na: osobę rzucającą (thrower), odbierającą (receiver) oraz markera. Rzucający i odbierający stają w pewnej odległości od siebie, a marker pomiędzy nimi, przy rzucającym (który posiada dysk).

Celem ćwiczenia jest rozgrzewka poprzez naśladowanie stałego elementu gry. Zadaniem rzucającego jest podanie przez markera do odbierającego po drugiej stronie. Celem markera jest zablokowanie rzutu.

Marker zaczyna odliczanie połączone z kryciem i od tego momentu osoba posiadająca dysk stara się wykonać udane podanie. Po wykonaniu podania - dysk zmienia właściciela i przechodzi do odbierającego, który staję się tym samym nowym rzucającym, a marker zmienia krytą osobę.

Wskazane jest praktykowanie piwotowania.

Warianty

  • dysk nie zmienia właściciela, dopóki podanie nie będzie udane
  • po udanym podaniu osoba rzucająca zmienia rolę z markerem i to ona biegnie do nowego rzucającego

Głupi Jaś

Dwóch zawodników staje od siebie około 10m. Zawodnicy Ci nie mogą się poruszać. Pomiędzy nimi staje trzeci zawodnik. Zadaniem dwóch zawodników na skaju jest podawanie sobie dysku tak, by nie przechwyciła go osoba w środku. W przeciwieństwie do Ultimate - dobiegnięcie do osoby z dyskiem i dotknię jej oznacza starę dysku.

Osoba, która straciła dysk (poprzez nieudane podanie, bądź brak rzutu) zamienia się rolą z osobą ze środka.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License